Verander- en verbetertrajecten

Verander- en verbetertrajecten

De ontwikkelingen volgen elkaar vandaag de dag in rap tempo op. Ook als ondernemer moet u dit goed in de gaten houden. Doet u dit niet? Dan is de kans groot dat u op den duur de boot mist. Om dit te voorkomen, moet u zo nu en dan veranderingen doorvoeren binnen uw bedrijf. We spreken in dat geval ook wel van een verandertraject. Wilt u echter het functioneren binnen uw organisatie verbeteren? Dan is een verbetertraject een aanrader. U heeft ongetwijfeld weleens gehoord van deze twee termen, maar de kans bestaat dat u niet weet wat ze precies inhouden. Om u een handje op weg te helpen, vertellen we u hier alles over verander- en verbetertrajecten.

Wat is een verandertraject?

Het begrip verandertraject bestaat gedeeltelijk uit het woord veranderen. Indien u zo’n traject ingaat, vinden er dus veranderingen plaats binnen uw bedrijf. Een verandertraject kan gericht zijn op verschillende zaken binnen een organisatie. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de manier van werken te veranderen. U kunt binnen een verandertraject echter ook rigoureuzer te werk gaan. Een veranderingsproces kan zich namelijk ook richten op het opnieuw inrichten van de gehele organisatie. Bent u ook van plan om een verandertraject in te gaan met uw organisatie? Dan raden wij u aan om hier altijd één van onze professionals bij te betrekken.

Een reorganisator inschakelen?

Heeft u onvoldoende tijd of capaciteit om uw onderneming naar een hoger plan te brengen? Wij denken graag met u mee. In een vrijblijvend gesprek vertellen we u uitgebreid wat we voor u kunnen betekenen.

Wat is een verbetertraject?

Naast een verandertraject kunt u binnen uw bedrijf ook een verbetertraject starten. Dit traject heeft meestal geen betrekking op de organisatie op zich, maar meer op de medewerkers ervan. Bij een verbetertraject draait het namelijk vooral om het verbeteren van uw eigen functioneren. Zo richt zo’n verbetertraject zich bijvoorbeeld op uw werkhouding. Voornaamste doel is in dat geval om uw werkhouding te verbeteren.

Net als bij een verandertraject geldt ook hier dat u er goed aan doet er een professional bij te halen. Waarom? Omdat hij een verbeterplan kan maken voor uw organisatie. Voor het opstellen van zo’n plan kijken wij altijd van buitenaf naar uw organisatie. Hierdoor zien we direct wat er mankeert en waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Op basis van onze bevindingen zullen wij vervolgens een verbetervoorstel maken dat geheel is toegespitst op uw organisatie.

Visie en betrokkenheid

Als ondernemer ziet u het nut van verander- en verbetertrajecten mogelijk niet in. Toch dragen dergelijke trajecten wel degelijk positief bij aan de toekomst van uw organisatie. Zo zorgt u met een verandertraject bijvoorbeeld voor een duidelijke visie. Met zo’n visie stelt u vast waar u over een x aantal jaar wilt staan met uw bedrijf. Op deze manier heeft u iets om naartoe te werken en dat geeft houvast.

Kiest u voor een verbetertraject? Dan heeft dit een positief effect op uw betrokkenheid bij het bedrijf. U houdt uw eigen functioneren namelijk tegen het licht en dat heeft vaak tot resultaat dat u na een verbetertraject veel meer betrokken bent bij uw organisatie. We kunnen dus wel stellen dat verander- en verbetertrajecten wel degelijk een toegevoegde waarde zijn voor nagenoeg alle bedrijven.

DIRECT AFSPRAAK MAKEN?
BEL 038 – 820 03 73 OF MAIL!